Lidové veto

Co to je lidové veto?

Lidové veto je speciální referendum. Je to demokratický nástroj, který umožňuje voličům kontrolu nad výsledky práce politiků v průběhu jejich mandátu. Bez lidového veta mohou voliči politikům vystavit účet za jejich práci pouze jednou za dlouhý čas, když se konají volby. Oproti tomu lidové veto umožňuje kontrolovat výsledky práce politiků každý den. Díky lidovému vetu je možné zastavit nově schválený nesmyslný zákon dříve, než vejde v platnost. Lze tak předejít škodám, které by takový zákon způsobil.

Jak funguje lidové veto?

Princip je velice jednoduchý. Poslanci schválí nějaký nový zákon. Dejme si příklad, že tím novým zákonem bude zákaz prodeje piva v neděli. V tom okamžiku bude možné zahájit přípravu na lidové veto.

Jak začít? Asi nejlepší způsob je, že ten, komu takový zákon vadí, sepíše petici za uspořádání lidového veta o zákoně "zákaz prodeje piva v neděli". A začne pod tuto petici sbírat podpisy. Kolik podpisů a v jak dlouhém časovém období je nutné získat musí být předem jasně dané. Nejspíše bude potřeba, aby toto bylo zapsáno přímo v Ústavě.

A teď mohou nastat dvě variaty:

 1. Odpůrci nového zákona, který zakazuje prodej piva v neděli, nezískají pod svou petici včas dostatečný počet podpisů. V takovém případě se lidové veto konat nebude a zákon vejde v platnost.
 2. Zákaz prodeje piva v neděli bude vadit velkému množství lidí, u petičních stánků budou přímo fronty a podaří se včas získat dostatečný počet podpisů na petici. V takovém případě bude muset být uspořádáno lidové veto.

Lidové veto je v podstatě referendum o tom, jestli daný zákon bude platit. V rámci lidového veta se nehlasuje o případných změnách textu zákona ani o žádných jiných úpravách. Hlasuje se pouze a jen o tom, jestli zákon vejde v platnost, nebo jestli bude zrušen.

A opět mohou nastat jen dvě varianty:

 1. Většina voličů v lidovém vetu podpoří zákaz prodeje piva v neděli a nový zákon začne platit.
 2. Většina voličů v lidovém vetu odmítne zákaz prodeje piva v neděli a tento nový zákon platit nezačne.

Pokud se stane, že voliči podle tohoto příkladu odmítnou zákaz prodeje piva v neděli, znamená to dvě věci. Jednak díky lidovému vetu tento hloupý zákon nezačne platit a nezpůsobí nám tak zbytečné škody. Dále je tu ale ještě mnohem důležitější věc.

Poslanci jsou naši volení zástupci. Mají reprezentovat naše názory. Pokud většinově schválí zákon, který pak následně v lidovém vetu většina voličů odmítne, je zřejmé, že poslanci nereprezentovali názory svých voličů. Většina voličů si totiž takový zákon nepřála. V takovém případě by mohla padnout vláda, nebo by dokonce mohly být vyhlášeny předčasné volby.

Parametry lidového veta jsou tématem k diskusi. Musí být nastaveny velice uvážlivě.

 • Na jaké zákony lze aplikovat lidové veto?
 • Kolik podpisů je nutné získat pro vypsání lidovéh veta?
 • Do jaké doby je nutné podpisy získat?
 • Jak rychle má být lidové veto vypsáno?
 • Padne s odmítnutím zákona i vláda?
 • Mají být rovnou předčasné volby?
 • Kolikrát ročně se může lidové veto konat?
 • Mají odpůrci zákona s peticí skládat i nějakou kauci?

Takové a mnoho dalších otázek je třeba prodiskutovat. Můžeme ale hledat odpovědi a inspiraci v zemích, kde již dnes lidové veto v různých formách funguje.

Jaké výhody a nevýhody má lidové veto?

Lidové veto je jednoznačně velice efektivní a přitom demokratický nástroj, kterým je možné včas zastavit nesmyslné zákony. To je jeho nesporná výhoda.

Další výhoda je, že už samotná existence lidového veta v ústavním pořádku nutí poslance nejprve přemýšlet a teprve pak hlasovat. Zvláště pokud je odmítnutí zákona v lidovém vetu spojeno i s pádem vlády, tak se poslanci podstatně více snaží přijímat jen takové zákony, které jsou pro občany skutečně prospěšné.

Nevýhodou je, že lidové veto není zadarmo. Uspořádání celostátního referenda má své finanční náklady. Nicméně náklady v důsledku přijetí špatného zákona mohou být vyšší.

Někteří lidé jako určitou nevýhodu mohou vnímat i to, že lidové veto nutí občany více se zajímat o společenské dění a případně i častěji chodit k volbám. Zde je však otázkou, zda toto není ve skutečnosti spíše přínos.

Co není lidové veto?

Lidové veto není běžné referendum. Lidové veto také není nástrojem k odvolávání politiků. Cílem lidového veta je zastavit špatný zákon bez ohledu na to, jak který politik hlasoval. Lidové veto tu není od toho, aby měnilo již platné zákony, i když o tomto by se dala vést jistě debata.

Potřebujeme lidové veto?

Jednoznačně potřebujeme! Lidové veto je ten nejlepší demokratický nástroj, kterým je možné držet politiky na uzdě i v průběhu jejich mandátu. Neustále vidíme schvalovat různé nesmyslné zákony. V důsledku toho se objevují nápady například na odvolatelnost politiků, poslanců atd. Taková "řešení" ale nefungují. Přitom lidové veto je nástroj, který nabízí opravdu vyvážený způsob, jak na jedné straně zabránit, aby hloupé zákony vešly v platnost a zároveň na straně druhé předcházet tomu, aby takové zákony vůbec někdo navrhoval. Lidové veto je vyspělý demokratický nástroj a zlepšení stavu naší společnosti by významně pomohl.

Jak je možné zavést lidové veto?

Právo předkládat návrhy zákonů má podle Ústavy poslanec, skupina poslanců, Senát (pouze jako celek), vláda a krajská zastupitelstva. Oslovme je. Dále můžeme volit takové politické strany, které tento nástroj budou mít jako bod svého programu.

Odkazy

 • Lidové veto nemá v české Wikipedii vlastní stránku. Je o něm zmínka jen v článku přímá demokracie.
 • Porovnání lidového veta a "klasického referenda" ve svém článku přináší Jiří Payne.
 • Popis fungování lidového veta, příklady a kontext na webu mmister.
 • S využitím lidového veta i dalších referend počítá ve svém programu Strana nezávislosti České republiky.
 • Ve svém programu mají lidové veto Svobodní.
 • Zavedení lidového veta požadují Realisté, jak píší ve svém programu na straně 3.
 • Určitou formu lidového veta chtějí i Piráti.
 • Podrobně se o lidovému vetu na svém blogu rozepsal Josef Lebduška.

Tento web si klade za cíl jednoduše a srozumitelně vysvětlit demokratický nástroj zvaný lidové veto. Smyslem není propagace žádné konkrétní politické strany nebo jiné zájmové skupiny.
vytvořeno 2018